تازه های نشر موارد بیشتر

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی راهنمای بالینی درمانگرا...

560,000
504,000 ریال

چگونه هیولای امتحان راگرسنه بگذاریم کتاب کار رفتاردرمانی شناختی مدی...

250,000
225,000 ریال

ارتقای اثربخشی در روان‌درمانی پویشی

490,000
441,000 ریال

اپیدمیولوژی گوردیس 2019

600,000
540,000 ریال

مشاوره رویکرد روان‌شناختی مثبت یکپارچه‌نگر

450,000
405,000 ریال

هنر روان‌درمانی استور

370,000
333,000 ریال

وقتی از کوره در می‌رویم چه کار کنیم؟ راهنمای کودکان برای غلبه بر خشم

200,000
180,000 ریال

غلبه بر افسردگی

430,000
387,000 ریال

کنترل هیجان‌های شدید با DBT

450,000
405,000 ریال

درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (جلد دوم) کاربست‌های بالینی

600,000
540,000 ریال

جنون چیست؟

300,000
270,000 ریال

پایان جنگ قدرت والدین- نوجوان حل مسئله قدرت، اعتمادسازی، مسئولیت‌پذ...

270,000
243,000 ریال

زیر چاپ موارد بیشتر

آزمون‌های روان‌شناختی

تاریخ چاپ: 1398/11

940,000
799,000 ریال

اصول الکتروانسفالوگرافی (ECG)

تاریخ چاپ: 1398/11

450,000
382,500 ریال

رفتاردرمانی دیالکتیکی برای پرخوری و پراشتهایی روانی

تاریخ چاپ: 1398/11

470,000
399,500 ریال

فرهنگ جامع روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت

تاریخ چاپ: 1398/11

0
0 ریال

هیجان در درمان از علم تا عمل

تاریخ چاپ: 1398/11

260,000
221,000 ریال

روان‌شناسی مثبت‌نگر کاربردی (جلد اول) شکوفایی انسان در کار، سلامت آ...

تاریخ چاپ: 1398/11

710,000
603,500 ریال

آرام نشستن مثل قورباغه تمرین‌های توجه‌آگاهی برای کودکان و والدین

تاریخ چاپ: 1398/11

160,000
136,000 ریال

مقدمه‌ای بر رفتاردرمانی شناختی نوین راه‌حل‌های روان‌شناختی برای مسا...

تاریخ چاپ: 1398/11

340,000
289,000 ریال

روایت‌درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی

تاریخ چاپ: 1398/11

220,000
187,000 ریال

ایمنی‌شناسی پزشکی

تاریخ چاپ: 1398/11

600,000
510,000 ریال

درمان راه‌حل محور مجموعه درمان‌های کوتاه‌مدت

تاریخ چاپ: 1398/11

290,000
246,500 ریال

تله نگرانی استفاده از درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

تاریخ چاپ: 1398/11

290,000
246,500 ریال

تجدید چاپ موارد بیشتر

ACT به زبان ساده الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

500,000
450,000 ریال

تکنیک‌های شناختی برای افزایش عزت نفس

520,000
468,000 ریال

دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک 2019

900,000
810,000 ریال

در جستجوی کودک فراموش شده کاوشی در خویشتنِ خویش

200,000
180,000 ریال

زندگی خود را دوباره بیافرینید

550,000
495,000 ریال

رفتاردرمانی شناختی (جلداول) راهنمای کاربردی در درمان اختلال‌های روانی

450,000
405,000 ریال

دکتر نوزاد من؟!! راهنمای مادران درباره مشکلات روزمره نوزادان

500,000
450,000 ریال

مشاوره با زوج‌ها راهنمای کاربردی روایت‌درمانی

350,000
315,000 ریال

راهنمای آکسفورد برای تمرین‌ های رفتاری در شناخت درمانی

600,000
540,000 ریال

آن جا که عقل حاکم است چگونه می‌توان با تغییر در شیوه تفکر، شیوه احس...

400,000
360,000 ریال

والد متفکر، کودک متفکر آموزش تفکر به کودکان برای حل مشکلات رفتاری

370,000
333,000 ریال

راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی همراه با مثال های بالینی

290,000
261,000 ریال

پر فروش موارد بیشتر

زندگی خود را دوباره بیافرینید

550,000
495,000 ریال

زندگی خردمندانه رویکرد شناختی- رفتاری

250,000
225,000 ریال

فرزندپروری باکفایت (با رویکرد طرح‌واره‌درمانی) نگاهی عمیق به تأمین ...

400,000
360,000 ریال

راهنمای درمان اهمال‌کاری رویکرد شناختی- رفتاری

330,000
297,000 ریال

مهارت‌های زناشویی

400,000
360,000 ریال

پایان جنگ قدرت والدین- نوجوان حل مسئله قدرت، اعتمادسازی، مسئولیت‌پذ...

270,000
243,000 ریال

اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان راهنمای جامع برای درک و سازگاری با نو...

370,000
333,000 ریال

کتاب کار راهنمای غلبه بر اهمال کاری، نگرانی و کمال گرایی با رویکرد ...

270,000
243,000 ریال

ACT به زبان ساده الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

500,000
450,000 ریال

توجه‌آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان کتاب کار غلبه بر خشم و پرخاشگری ب...

200,000
180,000 ریال

غلبه بر کمال خواهی راهنمای خودیاری با استفاده از روش‌های شناختی- رف...

370,000
333,000 ریال

درمان وجودی 100 نکته، 100 تکنیک

420,000
378,000 ریال