جستجوی عبارت ' زیر چاپ '

رفتاردرمانی شناختی اصول پایه و فراتر از آن

تاریخ چاپ: 1399/03

610,000
549,000 ریال

بدن هرگز دروغ نمی‌گوید اثرات دیرپای والدگری با نفرت

تاریخ چاپ: 1399/03

360,000
306,000 ریال

بازی و مهارت‌های اجتماعی برای کودکان دارای اختلاف طیف اوتیسم

تاریخ چاپ: 1399/03

430,000
365,500 ریال

مدیریت الهام‌بخش شکوفا کردن بهترین‌ها در افرادی که بر کارشان سرپرست...

تاریخ چاپ: 1399/03

200,000
180,000 ریال

رفتارهای جنسی انسان و مشکلات آن

تاریخ چاپ: 1399/03

800,000
720,000 ریال

پرداختن به روایت در درمان هیجان‌مدار تغییر داستان‌ها، بهبود زندگی‌ها

تاریخ چاپ: 1399/03

300,000
270,000 ریال

صمیمیت از درون به برون شجاعت و شفقت در زوج‌درمانی

تاریخ چاپ: 1399/03

290,000
261,000 ریال

مداخله در بحران کودک‌آزاری و غفلت وزارت خدمات سلامت و انسان آمریکا

تاریخ چاپ: 1399/03

230,000
207,000 ریال

اصول پایه فیزیوتراپی شکنجه‌شدگان

تاریخ چاپ: 1399/03

200,000
180,000 ریال

آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار...

تاریخ چاپ: 1399/03

360,000
324,000 ریال

جعبه ابزار رفتادرمانی شناختی (CBT) برای کودکان و نوجوانان بیش از 20...

تاریخ چاپ: 1399/03

440,000
396,000 ریال

نگارش داستان‌های اجتماعی برای طیف اوتیسم به همراه نمونه داستان‌ها

تاریخ چاپ: 1399/03

500,000
450,000 ریال

راهنمای بالینی برای کمک به تازه والدها مراقبت از زوج‌ها برای برنامه...

تاریخ چاپ: 1399/03

370,000
333,000 ریال

بازسازی زندگی بازیابی خود بعد از طلاق، جدایی و مرگ همسر

تاریخ چاپ: 1399/03

550,000
495,000 ریال

صورت‌بندی روان‌پویشی

تاریخ چاپ: 1399/03

470,000
423,000 ریال

آزمون‌های روان‌شناختی

تاریخ چاپ: 1399/03

940,000
846,000 ریال

اصول شیمی بالینی و روش‌های تشخیص مولکولی تیتز 2019 (جلد اول)

تاریخ چاپ: 1399/04

0
0 ریال

کمک های اولیه عاطفی تکنیک‌های کاربردی برای درمان احساس شکست، طرد شد...

تاریخ چاپ: 1399/04

400,000
360,000 ریال

کتاب کار شفقتِ خودبهوشیارانه شیوه‌ای اثبات شده برای پذیرش خود، ایجا...

تاریخ چاپ: 1399/04

400,000
340,000 ریال

راهنمای مهارت‌آموزی رفتاردرمانی دیالکتیکی

تاریخ چاپ: 1399/04

1,180,000
1,003,000 ریال

علم شناخت یا شناخت پژوهی (جلد دوم) مقدّمه‌ای بر رویکردها، نظریّه‌ها...

تاریخ چاپ: 1399/04

650,000
552,500 ریال

شفقت خود شیوه‌ای اثبات شده برای مهربان بودن با خود

تاریخ چاپ: 1399/04

520,000
468,000 ریال

درمانی از جنس عشق روان ترکیبگری در عمل

تاریخ چاپ: 1399/04

380,000
323,000 ریال

پنهان ز دیدگان راهنمای بالینگران در اختلالات سایکوفیزیولوژیک

تاریخ چاپ: 1399/04

320,000
288,000 ریال