جستجوی عبارت ' کتاب های زیر چاپ '

ساز و کار هنر کاوشی روان‌شناختی

تاریخ چاپ: 1400/06

840,000
714,000 ریال

رفتاردرمانی دیالکتیکی کتاب راهنمای مهارت‌ها

تاریخ چاپ: 1400/07

340,000
289,000 ریال

فیلسوف و روانکاوش

تاریخ چاپ: 1400/07

480,000
408,000 ریال

انگیزه، اندیشه و گفتار (مجموعه مقاله) روان‌شناسی و نوروپسیکولوژی زب...

تاریخ چاپ: 1400/07

1,030,000
875,500 ریال

روان‌شناسی شناختی (جلد دوم) ذهن، پژوهش و زندگی روزمره

تاریخ چاپ: 1400/07

1,140,000
969,000 ریال

پرسشگری در مشاوره و روان‌درمانی راهنمای عملی استفاده از سؤالات برای...

تاریخ چاپ: 1400/07

480,000
408,000 ریال

وقتی زیادی غر می‌زنیم چه کار کنیم؟ راهنمای کودکان برای غلبه بر منفی...

تاریخ چاپ: 1400/07

320,000
272,000 ریال

مشاوره فلسفی جایگاه و کاربرد فلسفه در مشاوره و روان‌درمانی

تاریخ چاپ: 1400/07

770,000
654,500 ریال

روان‌شناسی پیشرفته مباحثی در شناخت، هیجان و رفتار

تاریخ چاپ: 1400/07

1,010,000
858,500 ریال

تغییر هیجان‌ها

تاریخ چاپ: 1400/07

720,000
612,000 ریال

کتاب کار رویکردهای مبتنی بر پذیرش برای مسائل مربوط به وزن خود را بپذیر

تاریخ چاپ: 1400/07

360,000
306,000 ریال

غلبه بر استرس شغلی راهنمای خودیاری براساس رویکرد شناختی رفتاری

تاریخ چاپ: 1400/07

660,000
561,000 ریال

آسیب‌شناسی روانی براساس DSM-5 ویراست 12

تاریخ چاپ: 1400/07

790,000
671,500 ریال

درمان پذیرش و تعهد (ACT) 100 نکته، 100 تکنیک

تاریخ چاپ: 1400/07

560,000
476,000 ریال

معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال باربارا بیتز 2021

تاریخ چاپ: 1400/07

2,700,000
2,160,000 ریال

روان‌شناسی خوردن از رفتار سالم تا رفتار ناسالم

تاریخ چاپ: 1400/07

960,000
816,000 ریال

درسنامه تشخیص و درمان عملکرد و اختلال عملکرد جنسی زنان

تاریخ چاپ: 1400/07

760,000
646,000 ریال

آموزش ذهن‌خوانی به کودکان مبتلا به اوتیسم کتاب کار

تاریخ چاپ: 1400/07

620,000
527,000 ریال

وقتی خیلی نگران می‌شویم چه کار کنیم؟ راهنمای کودکان برای غلبه بر اض...

تاریخ چاپ: 1400/08

300,000
255,000 ریال

درمان شناختی رفتاری مبانی و فراتر از آن همراه با فیلم آموزشی

تاریخ چاپ: 1400/08

1,410,000
1,198,500 ریال

مبارزه با پرخوری کتاب کار حاوی برنامة هشت هفته‌ای و فرد ویژه ...

تاریخ چاپ: 1400/08

660,000
561,000 ریال

کتاب کار رفتاردرمانی شناختی کمال‌گرایی

تاریخ چاپ: 1400/08

640,000
544,000 ریال

واژگان جامع روان‌شناسی

تاریخ چاپ: 1400/08

257,000
218,450 ریال

یک درخت ترسیم کن پی بردن به شخصیت از طریق تعبیر و تفسیر ترسیم درخت،...

تاریخ چاپ: 1400/08

220,000
187,000 ریال