جستجوی عبارت ' کتاب های چاپ مجدد '

راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی برای درمان اختلال شخصیت مرزی

480,000
432,000 ریال

تأملی بر خودشیفتگی و شناخت شخصیت خودشیفته

300,000
270,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های دستگاه غدد درون‌ریز و زنان

370,000
333,000 ریال

گزارش تحلیلی یک مورد هیستری

200,000
180,000 ریال

بهبود عملکرد مغز با تغذیه سالم

400,000
360,000 ریال

اصول مصاحبه بالینی براساس DSM-5 جلد دوم: بیمار مشکل

950,000
855,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های اعصاب و روان

650,000
585,000 ریال

چیرگی بر وسواس راهنمای کودکان برای داشتن ذهن قوی‌تر

250,000
225,000 ریال

عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT

290,000
261,000 ریال

گربه سازگار کتاب کار

230,000
207,000 ریال

پرسش های خودآزمایی DSM-5 درک خود از DSM-5 را بسنجید

570,000
513,000 ریال

اصول نظری و شیوه روانشناسی تحلیلی یونگ سخنرانی‌های‌ تاوی استوک

300,000
270,000 ریال

گزیده سکسولوژی بالینی

500,000
450,000 ریال

پیام‌ها (مهارت های ارتباطی) ارتباط موثر با همسر، فرزندان، همکاران و...

440,000
396,000 ریال

رهایی از بندهای غمگینی 80 راه مؤثر

450,000
405,000 ریال

شرح حال بیماران براساس DSM-5

600,000
540,000 ریال

برگزیده‌ای از روش‌های بازی‌درمانی

430,000
387,000 ریال

روان‌شناسی خِرد

210,000
189,000 ریال

خلاصه فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال 2016 ویرایش 13

650,000
585,000 ریال

خلاصه و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2019

1,350,000
1,215,000 ریال

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 (جلد1)

1,200,000
1,080,000 ریال

رهایی از وسواس کتاب راهنمای درمان وسواس برای بیماران

500,000
450,000 ریال

راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی

600,000
540,000 ریال

کتاب کار نگرانی و اضطراب راه حل شناختی- رفتاری

390,000
351,000 ریال