جستجوی عبارت ' کتاب های چاپ مجدد '

بنیادهای روان‌درمانی گشتالت سیری در مبانی و مفاهیم عمده روان‌درمانی...

320,000
288,000 ریال

آزمون رورشاخ: نظام جامع (اصول تفسیر)، جلد دوم به همراه نرم‌افزار تح...

900,000
810,000 ریال

اختلال نافرمانی مقابله ای و اختلال سلوک در کودکان

500,000
450,000 ریال

تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

700,000
630,000 ریال

فعال سازی رفتاری(مجموعه تندآموز رفتاردرمانی شناختی)

260,000
234,000 ریال

اختلال وسواس جدیدترین راهبردهای ارزیابی و درمانی

260,000
234,000 ریال

فارماکولوژی برای رشته‌های پرستاری، مامایی، بهداشت و اتاق عمل

680,000
612,000 ریال

راهنمای والدین در مشکلات یادگیری چگونه به فرزندانتان کمک کنید؟

280,000
252,000 ریال

درمان شناختی رفتاری با زوج ها و خانواده ها راهنمای جامع برای درمانگران

520,000
468,000 ریال

زبان و شناخت

500,000
450,000 ریال

رازهای تربیت فرزند کودکان امروزی را چگونه بدون تهدید یا تنبیه تربیت...

420,000
378,000 ریال

زندگی خود را دوباره بیافرینید

700,000
630,000 ریال

مقدمه‌ای بر روان‌شناسی دین

350,000
315,000 ریال

اختلال وسواسی-جبری درمان شناختی- رفتاری برای کودکان و نوجوانان

300,000
270,000 ریال

تمرین های تعادلی برای کودکان

400,000
360,000 ریال

روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی جلد 2 رضایت‌مندی از زندگی د...

450,000
405,000 ریال

راهنمای کاربردی شناختی - رفتاری تغییر عادت

430,000
387,000 ریال

روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی (جلد 1) رضایت‌مندی از زندگی ...

450,000
405,000 ریال

رفتار درمانی دیالکتیکی برای تنظیم هیجان‌ها و رفتارهای ناشی از آن

760,000
684,000 ریال

لطیفه و ارتباطش با ناخودآگاه

300,000
270,000 ریال

زوج پرتعارض رفتار درمانی دیالکتیکی برای رسیدن به آرامش، صمیمیت در ر...

270,000
243,000 ریال

مشاوره با کودکان مشکل دار (آموزش عملی بر اساس سرگذشت های واقعی)

400,000
360,000 ریال

راهنمای اجرای رفتار درمانی دیالکتیکی برای درمان اختلال شخصیت مرزی

480,000
432,000 ریال

تأملی بر خودشیفتگی و شناخت شخصیت خودشیفته

300,000
270,000 ریال