جستجوی عبارت ' پاتريک فنينگ '

رهایی از مشکلات هیجانی

650,000
585,000 ریال

رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

330,000
297,000 ریال

پیام‌ها (مهارت های ارتباطی) ارتباط موثر با همسر، فرزندان، همکاران و...

440,000
396,000 ریال

  • 1