جستجوی عبارت ' کريستوفر گرمر '

توجه‌آگاهی و روان‌درمانی

800,000
720,000 ریال

برنامه آموزش شفقت خودبهوشیارانه راهنمای متخصصان

1,240,000
1,116,000 ریال

مسیر توجه‌آگاهی تا شفقت با خود خودت را از بند افکار و هیجان‌های مخر...

750,000
675,000 ریال

کتاب کار شفقتِ خودبهوشیارانه شیوه‌ای اثبات شده برای پذیرش خود، ایجا...

600,000
540,000 ریال

  • 1