جستجوی عبارت ' دکتر محمود روغنچي '

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی راهنمای بالینی درمانگرا...

850,000
765,000 ریال

سیلی واقعیت (اکت به روایتی دیگر) یافتن آرامش و خشنودی با وجود آسیب...

320,000
288,000 ریال

CFT به زبان ساده (راهنمای گام‌به‌گام درمانگران برای کمک به مراجعان)...

390,000
351,000 ریال

  • 1