جستجوی عبارت ' دکتر عنايت خليقي سيگارودي '

راهنمای سریع مشاوره روان پویشی

100,000
90,000 ریال

هم‌آفرینی تغییر فنون تأثیرگذار درمان پویشی

1,300,000
1,170,000 ریال

آنسوی مقاومت تکنیک‌های پیشرفته روان‌درمانی

990,000
891,000 ریال

با هم فهمیدن رهیافت بیناذهنی در روان‌درمانی

430,000
387,000 ریال

اصول روان‌درمانی ارتقای درمان روان پویشی مبتنی بر شواهد

860,000
774,000 ریال

راهنمای فراگیری روان درمانی حمایتی همراه با مثال های بالینی

290,000
261,000 ریال

پنهان ز دیدگان راهنمای بالینگران در اختلالات سایکوفیزیولوژیک

400,000
360,000 ریال

  • 1