جستجوی عبارت ' دکتر آتوسا فرمند '

راهنمای سریع مشاوره

60,000
54,000 ریال

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

750,000
675,000 ریال

راهنمای سریع مشاوره فرد مدار

100,000
90,000 ریال

راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی ویراست چهارم

500,000
450,000 ریال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

1,800,000
1,620,000 ریال

تندآموز روان‌درمانی دلسوزی‌مدار مجموعه تندآموز رفتاردرمانی شناختی

400,000
360,000 ریال

رفتاردرمانی شناختی برای بیماریهای شدید روانی همراه با نمایش ویدیویی...

98,000
88,200 ریال

  • 1