جستجوی عبارت ' دکتر عباس موزيري '

هشت گفت وگو برای تجربه عشق پایدار

490,000
441,000 ریال

مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی

850,000
765,000 ریال

درمانگاه ازدواج زوج‌درمانی دانش‌بنیان

1,550,000
1,395,000 ریال

درمان راه‌حل‌محور نظریه، پژوهش، و کاربست

790,000
711,000 ریال

تناقض و ضدتناقض طرحی نو در درمان خانواده‌های دارای تعامل‌های اسکیزوفرن

480,000
432,000 ریال

تنظیم هیجان در زوج‌ها و خانواده‌ها تأملی بر ناکارآمدی و سلامتی از د...

760,000
684,000 ریال

  • 1