جستجوی عبارت ' دکتر فرهاد شاملو '

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

750,000
675,000 ریال

شرح حال بیماران براساس DSM-5

1,100,000
990,000 ریال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

1,800,000
1,620,000 ریال

DSM-5 به زبان ساده نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌ها...

990,000
891,000 ریال

  • 1