جستجوی عبارت ' علي نيلوفري '

واقعیت درمانی

200,000
180,000 ریال

خانواده درمانی

350,000
315,000 ریال

درمان شناختی رفتاری

160,000
144,000 ریال

تلفیق روان درمانی ها

250,000
225,000 ریال

آسیب شناسی روانی جلد 2

750,000
675,000 ریال

روان‌درمانی های شخص محور

250,000
225,000 ریال

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

750,000
675,000 ریال

مبانی روان‌درمانی مقدمه ای بر نظریه و کاربرد

300,000
270,000 ریال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

1,800,000
1,620,000 ریال

ضروریات DSM-5 تحلیل نظام‌مند تغییرات و گذار از DSM-IV به DSM-5

350,000
315,000 ریال

مهارت‌های پایه در خانواده‌درمانی از مصاحبه اولیه تا خاتمه درمان

890,000
801,000 ریال

DSM-5 به زبان ساده نمونه‌های بالینی، فرایند ارزیابی، بررسی تشخیص‌ها...

990,000
891,000 ریال

  • 1