جستجوی عبارت ' دکتر عبدالرضا منصوري راد '

اصول بیهوشی میلر 2018

1,200,000
1,080,000 ریال

خلاصه و آزمونهای میکروب‌شناسی پزشکی جاوتز 2014

450,000
405,000 ریال

بارداری و زایمان ویلیامز (2014، ویراست 24) جلد اول

450,000
405,000 ریال

بارداری و زایمان ویلیامز (2014، ویراست 24) جلد دوم

600,000
540,000 ریال

بارداری و زایمان ویلیامز (2014، ویراست 24) جلد سوم

450,000
405,000 ریال

تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

700,000
630,000 ریال

فرهنگ پزشکی دورلند (ویراست بیست و نهم) جلد اول: (A-K)

450,000
405,000 ریال

فرهنگ پزشکی دورلند (ویراست بیست و نهم) جلد دوم: (L-Z)

450,000
405,000 ریال

مبانی تشخیص روان‌پزشکی بر اساس DSM-5 راهنمای کاربردی برای تشخیص گذا...

300,000
270,000 ریال

  • 1