جستجوی عبارت ' دکتر حسن حميدپور '

رهایی از زندان ذهن

290,000
261,000 ریال

رهایی از افکار وسواسی

420,000
378,000 ریال

چالش های شناخت‌درمانی

300,000
270,000 ریال

رهایی از مشکلات هیجانی

650,000
585,000 ریال

مقاومت در شناخت درمانی

750,000
675,000 ریال

زندگی خود را دوباره بیافرینید

900,000
810,000 ریال

رهایی از نگرانی 10 راه حل ساده

390,000
351,000 ریال

طرحواره درمانی برای استرس شغلی

280,000
252,000 ریال

تکنیک های رفتار درمانی دیالکتیکی

620,000
558,000 ریال

شناخت‌درمانی تحولی برای بزرگسالان

400,000
360,000 ریال

شناخت‌درمانی برای بیماران مشکل آفرین

750,000
675,000 ریال

تکنیک‌های افزایش صمیمیت در زوج‌درمانی

260,000
234,000 ریال

زندگی خردمندانه رویکرد شناختی- رفتاری

360,000
324,000 ریال

رفتار درمانی شناختی (رویکرد کوتاه مدت)

800,000
720,000 ریال

راهنمای سریع رفتار درمانی عقلانی هیجانی

100,000
90,000 ریال

درمان نگرانی هفت گام برای غلبه بر نگرانی

730,000
657,000 ریال

شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره محور

300,000
270,000 ریال

آموزش درمان شناختی- رفتاری همراه با نمایش ویدیویی

690,000
621,000 ریال

رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

330,000
297,000 ریال

طرحواره درمانی (جلد 2) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

650,000
585,000 ریال

تکنیک‌های شناخت درمانی راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

1,200,000
1,080,000 ریال

  • 1