جستجوی عبارت ' دکتر فرزين رضاعي '

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

1,050,000
945,000 ریال

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

750,000
675,000 ریال

شرح حال بیماران براساس DSM-5

1,100,000
990,000 ریال

روان‌شناسی سلامت با رویکرد پزشکی

690,000
621,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک (جلد 3) 2022

2,200,000
1,870,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک (جلد 1) 2022

2,200,000
1,980,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک (جلد 2) 2022

2,200,000
1,870,000 ریال

خلاصه روان‌پزشکی کاپلان و سادوک (جلد 4) 2022

2,200,000
1,870,000 ریال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

2,350,000
2,115,000 ریال

دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک 2019

1,500,000
1,350,000 ریال

کتاب کار نگرانی و اضطراب راه حل شناختی- رفتاری

650,000
585,000 ریال

پرسش های خودآزمایی DSM-5 درک خود از DSM-5 را بسنجید

950,000
855,000 ریال

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 1 ویراست یازدهم 2015

2,400,000
2,160,000 ریال

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 2 ویراست یازدهم 2015

2,500,000
2,250,000 ریال

درمان سیستم‌های خانواده روش‌های جدید درمان سیستمی میلان‌

590,000
531,000 ریال

ضروریات DSM-5 تحلیل نظام‌مند تغییرات و گذار از DSM-IV به DSM-5

350,000
315,000 ریال

روان‌درمانی معطوف به انتقال برای اختلال شخصیت مرزی (راهنمای بالینی)

1,100,000
990,000 ریال

  • 1