جستجوی عبارت ' دکتر فرزين رضاعي '

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

750,000
675,000 ریال

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

750,000
675,000 ریال

شرح حال بیماران براساس DSM-5

600,000
540,000 ریال

دستنامه روان‌پزشکی بالینی کاپلان و سادوک 2019

900,000
810,000 ریال

راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی DSM-5

1,800,000
1,620,000 ریال

کتاب کار نگرانی و اضطراب راه حل شناختی- رفتاری

550,000
495,000 ریال

پرسش های خودآزمایی DSM-5 درک خود از DSM-5 را بسنجید

570,000
513,000 ریال

درمان سیستم‌های خانواده روش‌های جدید درمان سیستمی میلان

150,000
135,000 ریال

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 1 ویراست یازدهم 2015

1,500,000
1,350,000 ریال

خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک جلد 2 ویراست یازدهم 2015

1,500,000
1,350,000 ریال

ضروریات DSM-5 تحلیل نظام‌مند تغییرات و گذار از DSM-IV به DSM-5

200,000
180,000 ریال

روان‌درمانی معطوف به انتقال برای اختلال شخصیت مرزی (راهنمای بالینی)

700,000
630,000 ریال

  • 1