جستجوی عبارت ' فاطمه نادري '

هشت گفت وگو برای تجربه عشق پایدار

490,000
441,000 ریال

مبانی نظری و تجربی مشورتگری تحصیلی

850,000
765,000 ریال

درمانگاه ازدواج زوج‌درمانی دانش‌بنیان

1,550,000
1,395,000 ریال

درمان راه‌حل‌محور نظریه، پژوهش، و کاربست

790,000
711,000 ریال

الفبای زوج‌درمانی ده فرمان زوج‌درمانی مؤثر

400,000
360,000 ریال

رهایی از پیمان شکنی زناشویی راهنمای درمانگران

490,000
441,000 ریال

مشاوره با زوج‌ها راهنمای کاربردی روایت‌درمانی

600,000
540,000 ریال

تأملی در نظریه و کاربست خانواده درمانی سیستمی میلان

140,000
126,000 ریال

خانواده‌های روان‌تنی بی‌اشتهایی عصبی در بافت خانواده

420,000
378,000 ریال

درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (جلد اول) کاربست‌های بالینی

990,000
891,000 ریال

درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (جلد دوم) کاربست‌های بالینی

950,000
855,000 ریال

تناقض و ضدتناقض طرحی نو در درمان خانواده‌های دارای تعامل‌های اسکیزوفرن

480,000
432,000 ریال

تنظیم هیجان در زوج‌ها و خانواده‌ها تأملی بر ناکارآمدی و سلامتی از د...

760,000
684,000 ریال

کاربست مداخله های گروهی در مدارس ارتقای بهداشت روانی کودکان و نوجوا...

200,000
180,000 ریال

مداخله‌های کوتاه برای تغییرات بزرگ مبانی و کاربست درمان متمرکز مبتن...

680,000
612,000 ریال

رهایی از پیمان شکنی زناشویی (راهنمای زوج‌ها) برنامه‌ای برای غلبه، ا...

650,000
585,000 ریال

  • 1