جستجوی عبارت ' روان‌پزشکي '

خودکشی

250,000
225,000 ریال

مدیریت خشم

290,000
261,000 ریال

مصاحبه تشخیصی

1,440,000
1,224,000 ریال

اختلال دو قطبی .

160,000
144,000 ریال

دستنامه بی‌خوابی

300,000
270,000 ریال

گزیده سکسولوژی بالینی

900,000
810,000 ریال

داروهای رایج روان‌پزشکی

390,000
351,000 ریال

نگاهی به روان‌شناسی علم

300,000
270,000 ریال

روان‌گسیختگی (اسکیزوفرنی)

190,000
171,000 ریال

تاریخ دارالمجانین در ایران

250,000
225,000 ریال

شناخت‌درمانی سوء مصرف مواد

900,000
810,000 ریال

5000 سوال تخصصی روان‌پزشکی

500,000
450,000 ریال

تعهد حرفه‌ای در روان‌پزشکی

590,000
531,000 ریال

طب روان تنی گزارش‌های موردی

500,000
450,000 ریال

تشخیص افتراقی بر اساس DSM-5

750,000
675,000 ریال

چکیده ملاک‌های تشخیصی DSM-5

750,000
675,000 ریال

درسنامه بازتوانی روان‌پزشکی

1,100,000
990,000 ریال

دستنامه افسردگی (ویرایش دوم)

390,000
351,000 ریال

شرح حال بیماران براساس DSM-5

1,100,000
990,000 ریال

جلد اول SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000
1,800,000 ریال

جلد دوم SYNOPSIS OF PSYCHIATRY

2,000,000
1,800,000 ریال

مصاحبه انگیزشی در درمان اعتیاد

450,000
405,000 ریال

دایره‌المعارف اعتیاد و مواد مخدر

300,000
270,000 ریال

فوریت‌های روان‌پزشکی براساس DSM-5

450,000
405,000 ریال