جستجوی عبارت ' داروسازي '

مفردات طب ایرانی

530,000
477,000 ریال

گزیده فارماکوگنوزی

650,000
585,000 ریال

داروشناسی نسخه‌های رایج

390,000
351,000 ریال

فارماکوتراپی دیابت شیرین

300,000
270,000 ریال

نسخه‌نویسی بیماری‌های شایع

690,000
621,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های کلیوی

390,000
351,000 ریال

پروتکل های دارودرمانی بالینی

500,000
450,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های گوارشی

200,000
180,000 ریال

دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار

950,000
855,000 ریال

فارماکولوژی کاتزونگ 2018جلددوم

900,000
810,000 ریال

کاربردهای درمانی گیاهان دارویی

390,000
351,000 ریال

دارو درمانی بیماری‌های سالمندان

550,000
495,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های پوست و مو

600,000
540,000 ریال

دارودرمانی بیماری های خون و سرطان

500,000
450,000 ریال

اطلاعات دارویی بالینی: رویکرد جدید

790,000
711,000 ریال

دارودرمانی بیماریهای همبندواستخوان

390,000
351,000 ریال

دارودرمانی بیماری‌های اعصاب و روان

650,000
585,000 ریال

گیاه شناسی دارویی (رده بندی بر اساس APG)

390,000
351,000 ریال

دارودرمانی بیماری های تنفسی (ویرایش دوم)

300,000
270,000 ریال

دارو درمانی بیماری‌های قلبی- عروقی و تنفسی

100,000
90,000 ریال

فارماکوتراپی و مراقبت های بعد از پیوند کلیه

80,000
72,000 ریال

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2015 (جلد1)

550,000
495,000 ریال

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2015 (جلد2)

500,000
450,000 ریال

فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 (جلد1)

1,200,000
1,080,000 ریال