جستجوی عبارت ' طرحواره درماني '

رویکرد طرحواره‌درمانی هیجانی

950,000
855,000 ریال

زندگی خود را دوباره بیافرینید

900,000
810,000 ریال

طرحواره درمانی برای استرس شغلی

280,000
252,000 ریال

طرحواره درمانی برای اختلال شخصیت مرزی

300,000
270,000 ریال

شناخت‌درمانی اختلالات شخصیت رویکرد طرحواره محور

300,000
270,000 ریال

تکنیک های تنظیم هیجان در روان‌درمانی راهنمای کاربردی

700,000
630,000 ریال

طرحواره درمانی (جلد 1) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

690,000
621,000 ریال

طرحواره درمانی (جلد 2) راهنمای کاربردی برای متخصصین بالینی

650,000
585,000 ریال

تجربه طرحواره‌درمانی از درون کتاب کار تمرین با خود/ خودتأملی برای د...

870,000
783,000 ریال

طرحواره‌های شناختی و باورهای بنیادین در مشکلات روانشناختی راهنمای ع...

530,000
477,000 ریال

راهنمای بالینی طرح‌واره‌درمانی مرجع کامل درمان انفرادی، گروهی و تلف...

720,000
648,000 ریال

طرحواره‌درمانی گروهی برای اختلال شخصیت مرزی راهنمای درمان گام به گا...

650,000
585,000 ریال

فرزندپروری باکفایت (با رویکرد طرح‌واره‌درمانی) نگاهی عمیق به تأمین ...

600,000
540,000 ریال

  • 1