جستجوی عبارت ' مشاوره '

راهنمای سریع مشاوره

60,000
54,000 ریال

مهارت‌های مصاحبه انگیزشی

900,000
810,000 ریال

راهنمای سریع شناخت درمانی

60,000
54,000 ریال

راهنمای سریع مشاوره فرد مدار

100,000
90,000 ریال

راهنمای سریع مشاوره روان پویشی

100,000
90,000 ریال

فنون پیشرفته مشاوره و روان‌درمانی

560,000
504,000 ریال

مشاوره با پسران و مردان مبتلا به ADHD

950,000
855,000 ریال

راهنمای سریع رفتار درمانی عقلانی هیجانی

100,000
90,000 ریال

مشاوره رویکرد روان‌شناختی مثبت یکپارچه‌نگر

800,000
720,000 ریال

هر بار... یک زندگی! مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی

900,000
810,000 ریال

تأثیردرمانی مشاوره خلاق و مؤثر برای افزایش اثردرمانی

490,000
441,000 ریال

مشاوره فلسفی جایگاه و کاربرد فلسفه در مشاوره و روان‌درمانی

920,000
828,000 ریال

تمرین های مصاحبه و تشخیص بالینی برای روان شناسان و مشاوران

850,000
765,000 ریال

هنر مشاوره چگونه سلامت روانی را به دست بیاوریم و عرضه کنیم؟

550,000
495,000 ریال

مشاوره پیشگیرانه. کمک به توانمند شدن افراد در سیستم ها و موقعیت ها

250,000
225,000 ریال

چگونه عمه‌درمانگر نباشیم؟ فنون و ریزه‌کاری‌های روان‌درمانی برای تاز...

450,000
405,000 ریال

پرسشگری در مشاوره و روان‌درمانی راهنمای عملی استفاده از سؤالات برای...

480,000
432,000 ریال

  • 1