جستجوی عبارت ' فرهنگ '

روان‌شناسی فرهنگ

450,000
405,000 ریال

روانشناسی بین فرهنگی

100,000
90,000 ریال

مقدمه‌ای بر روان‌شناسی دین

350,000
315,000 ریال

روان‌شناسی دعا و نیایش رویکردی علمی

570,000
513,000 ریال

روان‌شناسی دین و معنویت شناخت عمیق و دقیق

1,300,000
1,170,000 ریال

روان‌شناسی انتقادی نگاهی به روان‌رشته‌ها و روان‌حرفه‌ها

910,000
819,000 ریال

  • 1