جستجوی عبارت ' درمان‏‌هاي موج سوم '

رهایی از زندان ذهن

200,000
170,000 ریال

رهایی از مشکلات هیجانی

450,000
382,500 ریال

توجه‌آگاهی و روان‌درمانی

540,000
459,000 ریال

توجه‌آگاهی برای اختلال دوقطبی

210,000
178,500 ریال

رهایی از میگرن 10 راه حل ساده

200,000
170,000 ریال

رهایی از نگرانی 10 راه حل ساده

230,000
195,500 ریال

رهایی از حواس پرتی 10 راه حل ساده

250,000
212,500 ریال

توجه‌آگاهی راه حلی برای مشکلات روزمره

500,000
425,000 ریال

قصه‌درمانی گستره تربیتی و درمانی تمثیل

180,000
153,000 ریال

تله نگرانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

290,000
246,500 ریال

کتاب جامع استعاره‌های اکت راهنمای درمانگر

290,000
246,500 ریال

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن

400,000
340,000 ریال

مقدمه‌ای بر نسل سوم درمان‌های شناختی- رفتاری

370,000
314,500 ریال

درمان راه‌حل محور مجموعه درمان‌های کوتاه‌مدت

310,000
263,500 ریال

راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی

600,000
510,000 ریال

پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)

180,000
153,000 ریال

کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکلات ارتباطی

370,000
314,500 ریال

توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی

330,000
280,500 ریال

ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

500,000
425,000 ریال

ACT به زبان ساده الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

500,000
425,000 ریال

رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

230,000
195,500 ریال

پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)

230,000
195,500 ریال

روایت‌درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی

210,000
178,500 ریال

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای زوج‌ها راهنمای درمانگر

390,000
331,500 ریال