جستجوی عبارت ' درمان‏‌هاي موج سوم '

رهایی از زندان ذهن

290,000
261,000 ریال

رهایی از مشکلات هیجانی

650,000
585,000 ریال

توجه‌آگاهی و روان‌درمانی

800,000
720,000 ریال

توجه‌آگاهی برای اختلال دوقطبی

210,000
189,000 ریال

رهایی از میگرن 10 راه حل ساده

200,000
180,000 ریال

رهایی از نگرانی 10 راه حل ساده

390,000
351,000 ریال

رهایی از حواس پرتی 10 راه حل ساده

350,000
315,000 ریال

قصه‌درمانی گستره تربیتی و درمانی تمثیل

330,000
297,000 ریال

کتاب جامع استعاره‌های اکت راهنمای درمانگر

390,000
351,000 ریال

درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد برای درد مزمن

700,000
630,000 ریال

درمان راه‌حل محور مجموعه درمان‌های کوتاه‌مدت

310,000
279,000 ریال

مقدمه‌ای بر نسل سوم درمان‌های شناختی- رفتاری

600,000
540,000 ریال

پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)

180,000
162,000 ریال

پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)

230,000
207,000 ریال

روایت‌درمانی رویکردی خلاقانه به مشاوره و روان درمانی

210,000
189,000 ریال

توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

650,000
585,000 ریال

هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

500,000
450,000 ریال

زندانی ذهنت نباش! زندگی کن راهنمای زندگی خارق‌العاده، برای نوجوانان

300,000
270,000 ریال

پروتکل یکپارچه درمان فراتشخیصی برای اختلالات هیجانی راهنمای درمانگر

420,000
378,000 ریال

درمان افسردگی با فعال سازی رفتاری راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی

530,000
477,000 ریال

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی راهنمای بالینی درمانگرا...

850,000
765,000 ریال

کتاب کار توجه‌آگاهی برنامه 8 هفته‌ای برای رهایی از افسردگی و آشفتگی...

500,000
450,000 ریال

مواجهه‌درمانی روایتی روش درمانی کوتاه‌مدت برای اختلال‏‌های استرسی آ...

350,000
315,000 ریال

راهنمای بالینی بیوفیدبک راهنمای گام‌به‌گام آموزش و درمان همراه با ت...

950,000
855,000 ریال