جستجوی عبارت ' کالاهای مرتبط '

شناخت‌درمانی بک

350,000
315,000 ریال

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی

350,000
315,000 ریال

رفتاردرمانی عقلانی هیجانی رفتاری

250,000
225,000 ریال

درمانگری فراشناختی فراشناخت‌درمانی

390,000
351,000 ریال

فعال سازی رفتاری(مجموعه تندآموز رفتاردرمانی شناختی)

260,000
234,000 ریال

کار با صندلی در CBT مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی

530,000
477,000 ریال

تندآموز طرح‌واره درمانی مجموعه تندآموز رفتاردرمانی شناختی

270,000
243,000 ریال

شناخت‌درمانی مبتنی بر محاکمه مجموعه تندآموز رفتاردرمانی‌شناختی

410,000
369,000 ریال

تندآموز روان‌درمانی دلسوزی‌مدار مجموعه تندآموز رفتاردرمانی شناختی

400,000
360,000 ریال

  • 1