جستجوی عبارت ' توجه‌آگاهي '

رهایی از زندان ذهن

290,000
261,000 ریال

توجه‌آگاهی و روان‌درمانی

800,000
720,000 ریال

توجه‌آگاهی برای اختلال دوقطبی

400,000
360,000 ریال

بازگشت به خانه 108 درس ذهن‌آگاهی

330,000
297,000 ریال

روح تسخیرناپذیر سفری به ماورای وجود

400,000
360,000 ریال

توجه‌آگاهی راه حلی برای مشکلات روزمره

900,000
810,000 ریال

پنج راه شناخت خود مقدمه‌ای بر ذهن‌آگاهی پایه

370,000
333,000 ریال

پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (کتاب کار)

400,000
360,000 ریال

برنامه آموزش شفقت خودبهوشیارانه راهنمای متخصصان

1,240,000
1,116,000 ریال

رفتاردرمانی‌های عملی مبتنی بر توجه‌آگاهی و پذیرش

800,000
720,000 ریال

توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی

500,000
450,000 ریال

پیشگیری از عود مبتنی بر توجه‌آگاهی (راهنمای درمانگر)

500,000
450,000 ریال

ذهن‌آگاهی برای دانش‌آموزان برنامه‌ای برای پایه‌های 3 تا 8

290,000
261,000 ریال

ذهن‌آگاهی برای زندگی روزمره راهنمایی برای متخصصان سلامت روان

540,000
486,000 ریال

ذهن‌آگاهی حساس به تروما تمرین‌هایی برای شفای ایمن و تحول‌بخش

590,000
531,000 ریال

هم‌نشینی مهارت های ضروری برای روان‌درمانی مبتنی بر توجه‌آگاهی

500,000
450,000 ریال

کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی

450,000
405,000 ریال

کاربرد توجه‌آگاهی در درمان افسردگی خود را از غمگینی مزمن برهانید

650,000
585,000 ریال

آرام نشستن مثل قورباغه تمرین‌های توجه‌آگاهی برای کودکان و والدین

370,000
333,000 ریال

آگاهانه خوردن راهنمای ترک عادت‌های غذایی ناسالم و لذت بردن از غذا

380,000
342,000 ریال

آموزش ذهن‌آگاهی (کتاب کار) درس‌هایی برای تعلیم ذهن‌آگاهی به دانش‌آم...

860,000
774,000 ریال

مراقبه توجه‌آگاهی در روان‌درمانی مدلی یکپارچه برای روان درمانگران ب...

840,000
756,000 ریال

آشتی با ذهن چگونه با توجه‌آگاهی و شفقت‌ورزی، منتقد درون خود را مهار...

550,000
495,000 ریال

لطفاً نگران نباش و زندگی کن کتاب خودیاری توجه‌آگاهی برای اضطراب و ن...

800,000
720,000 ریال