جستجوی عبارت ' ACT '

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی

350,000
315,000 ریال

تله نگرانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

290,000
261,000 ریال

تربیت نوجوان دردسرساز رویکرد پذیرش و تعهد

370,000
333,000 ریال

درمان پذیرش و تعهد (ACT) 100 نکته، 100 تکنیک

560,000
476,000 ریال

ACT برای نوجوانان درمان فردی و گروهی نوجوانان

700,000
630,000 ریال

راهنمای عملی درمان مبتنی بر پذیرش و پا‌ی‌بندی

900,000
810,000 ریال

کاربرد درمان پذیرش و تعهد در درمان مشکلات ارتباطی

370,000
333,000 ریال

توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی

500,000
450,000 ریال

ACT در عمل مفهوم پردازی مورد در درمان پذیرش و تعهد

790,000
711,000 ریال

ACT به زبان ساده الفبای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

1,250,000
1,125,000 ریال

رهایی از مشکلات بین فردی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

330,000
297,000 ریال

عاشقم باش رهایم نکن! رویکرد طرحواره‌درمانی مبتنی بر ACT

460,000
414,000 ریال

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای زوج‌ها راهنمای درمانگر

650,000
585,000 ریال

توجه آگاهی و درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای روان‌پریشی

650,000
585,000 ریال

کتاب کار توجه آگاهی و پذیرش برای درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی

300,000
270,000 ریال

عشق در عمل راهنمای حل تعارضات و بهبود روابط زوج‌ها به کمک درمان (ACT)

590,000
531,000 ریال

کتاب کار رویکردهای مبتنی بر پذیرش برای مسائل مربوط به وزن خود را بپذیر

360,000
306,000 ریال

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی راهنمای بالینی درمانگرا...

850,000
765,000 ریال

مداخله‌های کوتاه برای تغییرات بزرگ مبانی و کاربست درمان متمرکز مبتن...

680,000
612,000 ریال

توجه‌آگاهی در اتاق درمان کاربرد توجه‌آگاهی در درمان مبتنی بر پذیرش ...

650,000
585,000 ریال

چرا نمی‌توانیم لاغر شویم یا لاغر بمانیم؟ درمان مبتنی بر پذیرش و پای...

250,000
225,000 ریال

  • 1