جستجوی عبارت ' تازه های نشر '

ارتقای اثربخشی در روان‌درمانی پویشی

490,000
441,000 ریال

چگونه هیولای امتحان راگرسنه بگذاریم کتاب کار رفتاردرمانی شناختی مدی...

250,000
225,000 ریال

درمان مبتنی بر پذیرش و پایبندی برای افسردگی راهنمای بالینی درمانگرا...

560,000
504,000 ریال

مشاوره رویکرد روان‌شناختی مثبت یکپارچه‌نگر

450,000
405,000 ریال

اپیدمیولوژی گوردیس 2019

600,000
540,000 ریال

درس‌نامه خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (جلد دوم) کاربست‌های بالینی

600,000
540,000 ریال

هنر روان‌درمانی استور

370,000
333,000 ریال

وقتی از کوره در می‌رویم چه کار کنیم؟ راهنمای کودکان برای غلبه بر خشم

200,000
180,000 ریال

کنترل هیجان‌های شدید با DBT

450,000
405,000 ریال

غلبه بر افسردگی

430,000
387,000 ریال

جنون چیست؟

300,000
270,000 ریال

پایان جنگ قدرت والدین- نوجوان حل مسئله قدرت، اعتمادسازی، مسئولیت‌پذ...

270,000
243,000 ریال

درمان وجودی 100 نکته، 100 تکنیک

420,000
378,000 ریال

اختلال شخصیت مرزی در نوجوانان راهنمای جامع برای درک و سازگاری با نو...

370,000
333,000 ریال

کتاب کار توانبخشی آسیب مغزی

450,000
405,000 ریال

ارتقاء کیفیت زندگی در پایان عمر (راهنمای درمانگر) مداخلات شناختی رف...

400,000
360,000 ریال

هر بار... یک زندگی! مداخلات و مهارت‌های یاری‌رسانی

600,000
540,000 ریال

برنامه عملی تقویت کفایت اجتماعی نوجوانان دارای اُتیسم با رویکرد هنر...

370,000
333,000 ریال

راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی ویراست چهارم

500,000
450,000 ریال

توجه‌آگاهی در مدیریت خشم نوجوانان کتاب کار غلبه بر خشم و پرخاشگری ب...

200,000
180,000 ریال

CFT به زبان ساده (راهنمای گام‌به‌گام درمانگران برای کمک به مراجعان)...

390,000
351,000 ریال

من رژیم نیستم، آگاهانه غذا می‌خورم راهنمای استفاده از توجه‌آگاهی بر...

240,000
216,000 ریال

گزیده فارماکوگنوزی

650,000
585,000 ریال

راهنمای روان‌درمانی تحلیلیِ کارکردی آگاهی، شجاعت، عشق و رفتارگرایـی

450,000
405,000 ریال