جزئیات خبر


برگزیده شدن غرفۀ "کتاب ارجمند" در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 1395/02/26 12:00:00 صبح ادمین

در مراسم اختتامیۀ بیست و نهمین نمایشگاه ­بین‌المللی کتاب تهران، نشر "کتاب ارجمند"­ به علّت تعداد و کیفیت کتاب‌های منتشر شده­، خوش برخورد بودن با مخاطبان و غرفه آرایی خوب به عنوان غرفۀ برگزیده انتخاب شد.