جزئیات خبر


انتشارات ارجمند ، ناشر برگزیده بیست و سومین جشنوارۀ کتاب سال دانشجویی 1395/08/25 12:00:00 صبح ادمین

روز سه شنبه 25 آبان  انتشارات کتاب ارجمند به خاطر تعدد و کیفیت آثار منتشر شده، به عنوان ناشر برگزیدۀ کتاب سال دانشجویی معرفی شد.

همچنین سه کتاب "اصول شیمی بالینی  تیتز"، "فیزیولوژی پزشکی گایتون"  و "میکروب شناسی پزشکی جاوتز"  به عنوان کتاب‌های برگزیده در شاخۀ علوم پزشکی انتخاب شدند.