مداخلات روان شناسي مثبت نگر

مداخلات روان شناسي مثبت نگر

راهنماي درمانگر


نویسنده: جينا ال. مگيار- موئه

مترجم: علي اکبر فروغي، دکتر جليل اصلاني، سحر رفيعي

بها: 230,000 ریال

بها با تخفیف: 207,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - درمان‏‌های موج سوم

تاریخ چاپ: 1396

شابک: 9786002003119

تعداد صفحه: 264 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

کتاب حاضر یکی از اولین کتاب‌هایی است که کاربرد روان‌شناسی مثبت‌نگر را در درمان به خوبی معرفی کرده است. از ویژگی‌های منحصر به فرد این کتاب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نخست، به معرفی روان‌شناسی مثبت‌نگر و اهمیت آن اشاره شده است و بسیاری از دیدگاه‌های زیر بنایی آن در این کتاب آمده است. دوم، این کتاب به درمانگران کمک می‌کند که نه تنها از کاستی‌ها و مشکلات بیمار فرمول‌بندی داشته باشند بلکه توانمندی‌های مراجع را نیز از جنبه‌های مختلف در فرمول‌بندی خود لحاظ کنند. سوم، معرفی مهمترین ابزارهای سنجش در روان‌شناسی مثبت‌نگر است که نمونه‌هایی از آنها نیز در کتاب آورده شده است. چهارم، در یک فصل مجزا به طور مفصل به مداخلات روان‌شناسی مثبت‌نگر پرداخته شده است. و در نهایت، طرح درمان چهار مراجع بر اساس روان‌شناسی مثبت‌نگر در فصل پایانی کتاب آورده شده است.


کتاب های مرتبط: