راهنماي عملي مصاحبۀ روان‌پزشکي

راهنماي عملي مصاحبۀ روان‌پزشکي


نویسنده: دانيل جي. کارلات

مترجم: دکتر آتوسا فرمند

بها: 240,000 ریال

موضوع: روان‌پزشکی - راهنمای عملی روان ‏پزشکی

تاریخ چاپ: 1395

شابک: 9786002003522

تعداد صفحه: 540 - جیبی - شمیزدرباره کتاب:

کتاب حاضر ویراست سوم از راهنمای عملی مصاحبه روان‌پزشکی تألیف دکتر دانیل کارلات، روان‌پزشک شهیر آمریکائی، می‌باشد که تاکنون به زبان‌های مختلف ترجمه شده است. مطالعۀ این کتاب به کلیۀ همکاران روان‌پزشک و روان‌شناس که خواستار تسلط هرچه بیشتر بر معیارهای تشخیصی DSM-IV-TRاختلالات روان‌پزشکی هستند، توصیه می‌شود.


کتاب های مرتبط: