فرهنگ شادي

فرهنگ شادي


نویسنده: دکتر يونس نابدل

بها: 150,000 ریال

بها با تخفیف: 135,000 ریال

موضوع: خودیاری و آموزش همگانی - آموزش همگانی روان‌شناسی و خودیاری

تاریخ چاپ: 1393

شابک: 9786002003294

تعداد صفحه: 96 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

امروزه اغلب جوامع بشری تمایل به شاد زیستن دارند، نکته ای که در چند دهۀ اخیر در جامعۀ ما بیشتر و بیشتر مورد غفلت قرار گرفته است و بیم آن می‌رود که شادی کردن و زندگی شاد به یک تابو تبدیل شود. کتاب حاضر با نگرشی علمی و مستند، اهمیت شاد زیستن در طول عمر و کاستن از بیماری‌ها را مورد کنکاش قرار داده، و به نقش عوامل زمینه‌ساز در شاد زیستن می‌پردازد. در کتاب نشان داده‌ شده که در جوامعی که آزادی بیان وجود دارد، با اقلیت‌ها مدارا می‌شود، تکثرگرائی بجای تک‌صدائی حاکم است، اقتصاد شکوفا وجود دارد، مردم شادتر زندگی می‌کنند و رضایت از زندگی وجود دارد. همچنین این کتاب مفهوم واقعی رضایت از زندگی را می‌کاود و نشان می‌دهد که رضایت از زندگی با خوش‌باشی و لذت‌های آنی گذرا بسیار متفاوت است. در این کتاب نیز نشان داده‌ام که ملت ما در گذشته با جشن‌ها و مرلسم گوناگون به استقبال شادی می‌رفته است و بالاخره به عوامل و اجزاء مؤثر در ایجاد شادی در جوامع امروزی، نقش ورزش و مسابقات جهانی، هنر (موسیقی، سینما) رسانه‌های مکتوب و مجازی پرداخته‌ شده است.


کتاب های مرتبط: