خانواده درماني 100 نکته 100 تکنيک

خانواده درماني 100 نکته 100 تکنيک


نویسنده: مارک ريوت، ادي استريت

مترجم: محمد تقي بحريني

بها: 250,000 ریال

بها با تخفیف: 225,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - خانواده درمانی، زوج درمانی

موضوع مرتبط: پزشکی علوم پایه - انگل‌شناسی

تاریخ چاپ: 1393

شابک: 9786002003362

تعداد صفحه: 288 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

کتاب حاضر، نظریه‌های مهم بنیادی و تکنیک‌های خانواده‌درمانی را تشریح کرده و سعی نموده توازنی در هر دو مفهوم عملی و نظری برقرار سازد. این کتاب، منبع بسیار با ارزشی برای روان‌درمانگران و مشاوران در کار و آموزش است و علاوه بر خانواده‌درمانگران، برای دیگر متخصصان بهداشت روان که با خانواده کار می‌کنند (متخصصان در بخش خدمات انسانی، مددکاران اجتماعی، روان‌شناسان، روان‌درمانگران و مشاوران سازمانی) نیز جذاب خواهد بود. کتاب در بخش های 2، 10 و 11 بیشتر به مباحث نظری پرداخته، و در بخش‌های 3، 4 و 5 هستۀ مهارت‌های خانواده‌درمانی را دربرگرفته است. بخش 6 تکنیک‌های ویژه‌ای را که بنیان آنها در شاخه و مکاتب خاص خانواده‌درمانی است تشریح می‌کند، و در بخش‌های 8 و 9، به سبب اینکه خانواده‌درمانی مهارتی است مربوط به امور درمانی، بر نکات مرتبط به خود درمانگر و مشکلات پیش رو در خانواده‌درمانی تمرکز کرده است. مارک ریوت، پزشک بالینی، خانواده درمانگر و مربی ارشد و مدیر آموزش خانواده درمانی در دانشگاه بریستول است . او در حال حاضر سردبیر مجلۀ خانواده درمانی است. ادی استریت مشاور و روان‌شناس بالینی بیشتر پیشینۀ تخصصی خود ر ادرNHS ( سازمان خدمات بهداشت عمومی) و بخش خدمات بهداشت روان کودکان و نوجوانان سپری کرده‌است. او سردبیر پیشین مجلۀ خانواده‌درمانی است و در موضوع خانواده‌درمانی کتاب‌های بسیاری منتشر کرده است.


کتاب های مرتبط: