درمان عاطفه هراسي

درمان عاطفه هراسي

راهنماي روان‌درماني پويشي کوتاه مدت


نویسنده: مک کالو، کان، اندرفر، کاپلان، ولف، هورلي

مترجم: الهام اشتاد، مهين دهقاني، دکتر محمود دهقاني

بها: 450,000 ریال

بها با تخفیف: 405,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - روان‏‌درمانی تحلیلی

تاریخ چاپ: 1394

شابک: 9786002003768

تعداد صفحه: 472 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

کتاب حاضر ریشه آسیب‌شناسی روانی، را در عاطفه هراسی می‌داند. در درمان عاطفه هراسی، سعی می‌شود مفهوم تعارض روان‌پویشی در قالب نظریّۀ یادگیری فرمول بندی مجدد شده و در درمان آن از تکنیک‌های رفتاری استفاده شود. به زبان ساده، ریشه بسیاری از دفاع‌های بیمار ترس وی از رویارویی با هیجان‌ها یا عاطفه‌های هراس انگیز است و هدف درمان، کمک به بیمار برای رویارویی با این عواطف است. با ارائه این چارچوب معنایی جدید می‌توان از تکنیک‌ها و مفاهیم مؤثّر و از قبل موجود برای درمان اختلال هراس (مانند حسّاسیّت‌زدایی منظّم، مواجه سازی..)، می‌توان در بستر روان‌درمانی پویشی کوتاه مدّت و برای درمان مسائل روان‌پویشی و اجتناب از بنبستهای درمانی، بهره گرفت. بنابراین هدف این کتاب، آموزش نحوۀ اجرای رواندرمانی پویشی کوتاهمدّت از طریق تمرکز بر عاطفه هراسی‌ها و استفاده از تکنیک‌های رفتاری است. هرچند یکپارچه‌سازی درمان پویشی و رفتاری آرزوی بسیاری از درمانگران بوده است و گام‌هایی توسط نظریه‌پردازان مختلف در این زمینه برداشته‌شده است اما بدون تردید این، لی مک کالو بود که چنین رؤیایی را به واقعیت تبدیل کرده است. لی مک کالو به دلیل تسلط بر متون روانپویشی و رفتاری گامی مؤثر برای یکپارچه‌سازی این دو دیدگاه متفاوت برداشته است.


کتاب های مرتبط: