شخصیت در روابط صمیمانه

شخصیت در روابط صمیمانه

اجتماعی‌شدن و آسیب‌شناسی روانی


نویسنده: لوچیانو لبت

مترجم: عابدین جواهری، نگین ناصری تفتی، مارال عسکری

بها: 360,000 ریال

بها با تخفیف: 324,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - خانواده درمانی، زوج درمانی

تاریخ چاپ: 1395

شابک: 9786002003416

تعداد صفحه: 424 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

کمک به مراجعان جهت بهبود روابط بین فردی، یکی از دغدغه‌های اصلی متخصصان حوزۀ روان‌درمانی و مشاوره می‌باشد، در همین راستا امروزه بحث آسیب‌شناسی روانی و روان‌درمانی در چارچوب بین فردی مطرح می‌شود و نیاز به یک نظریۀ ارتباطی از این منظر قابل توجه خواهد بود. چهار دهه کار بر روی نظریه‌های شخصیت و خانواده، لوچیانو لبت را به یکی از معتبرترین متخصصان در این حیطه تبدیل کرده است. لبت در این کتاب، به بررسی پیوندهای بین شخصیت و روابط صمیمانه و تحول شخصیت در چنین روابطی می‌پردازد. همچنین، وی روابط را بر اساس محورهای اول و دوم DSM و در امتداد پیوستاری توضیح داده است که دامنۀ آن از کارآمدی بهینه تا آسیب شدید بوده و به آسانی هم قابل شناسایی است. نظریۀ لبت در تلاش برای فراهم آوردن یک چارچوب مفهومی برای طبقه‌بندی DSM می‌باشد. این کتاب، همچنین چارچوب مفهومی نویسنده را به راهبردهای تشخیصی و برنامه‌های پیشگیری و مداخلات درمانی پیوند زده است. نظریۀ لبت، افراد را با روابط صمیمی‌شان و همین‌طور موقعیت‌هایی که در آن زندگی می‌کنند پیوند می‌دهد، بنابراین زوج‌درمانگران، خانواده‌درمانگران و درمانگران فردی می‌توانند از آن بهره ببرند.


کتاب های مرتبط: