دستنامۀ سنجش روانشناختی

دستنامۀ سنجش روانشناختی

راهنمای سنجش روانی برای رون‌شناسان بالینی، روان‌پزشکان و مشاوران (به همراه نرم‌افزار نمره‌گذاری تحت وب)


نویسنده: گری گراث-مارنات

مترجم: ابوفاضل حسینی‏ نسب

ویرایش: 5

بها: 600,000 ریال

موضوع: روان‌شناسی - روان‏‌سنجی

تاریخ چاپ: 1396

شابک: 9786002005922

تعداد صفحه: 808 - وزیری - گالینگوردرباره کتاب:

اصول سنجش، ارزیابی، ارجاع، برنامه‌ریزی درمان و گزارش‌نویسی تحت عنوان دستنامۀ سنجش روانشناختی اثر گری گراث-‌ مارنات، پرمخاطب‌ترین و کامل‌ترین منبع سنجش روانشناختی در آخرین ویرایش خود (پنجم، 2009) تماماً مورد بازبینی قرار گرفته است. 
ویرایش پنجم پرکاربردترین ابزارهای سنجش روانی شامل مقیاس هوش وکسلر برای بزرگسالان‌-ویرایش چهارم، مقیاس هوش وکسلر برای کودکان- ویرایش چهارم، مقیاس حافظه وکسلر- ویرایش چهارم، پرسشنامۀ چندوجهی مینسوتا – 2، پرسشنامۀ روانی کالیفرنیا، رورشاخ، پرسشنامۀ چندمحوری بالینی میلون- 3، آزمون  اندریافت موضوع، مجموعه آزمون‌های سنجش وضعیت  عصب‌روانشناختی (RBANS)، ابزارهای سنجش مختصر، مصاحبۀ بالینی و سنجش رفتاری را در بر می‏گیرد. 
همچنین ویرایش پنجم شامل موارد زیر می‏شود:
1. ویرایش جدید مقیاس‌های هوش وکسلر (بزرگسالان و کودکان) و همچنین مقیاس جدید حافظه وکسلر.
2. تأکید بر تنوع گروه‌ها.
3. توجه به غربالگری نقایص  عصب-روانشناختی 
4. پرسشنامۀ چندوجهی مینسوتا – 2 (بازبینی ‏شده)
6. برای استفاده از نرم‌افزارهای اجرای آزمون‌ها به سایت www.marnat.ir مراجعه کنید.


کتاب های مرتبط: