اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی

اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی

همراه با بررسي نکات تشخيصي درماني (ویرایش هشتم)


نویسنده: دکتر منوچهر قارونی، با همکاری دکتر حسام قارونی، شیرین ناظوری

ویرایش: 8

بها: 500,000 ریال

موضوع: پزشکی بالینی - قلب و عروق

تاریخ چاپ: 1396

شابک: 9786002006394

تعداد صفحه: 672 - وزیری - گالینگوردرباره کتاب:

هدف از تألیف اطلس الکتروکاردیوگرافی کمک به همکاران دستیار، انترن و بعضاً متخصص است تا وقتی با نوار قلب ناآشنایی برخورد نمودند بتوانند با مراجعه به این کتاب به سرعت آن را خوانده و تحلیل کنند، بیماری را تشخیص داده و جان بیمار را نجات دهند. به‌طورمثال فقط تغییر در قطعه ST می‌تواند هشداردهنده باشد و یا اینکه بادقت در قطعه QT می‌توان پیش‌آگهی بیمار را تعیین کرد. در ویرایش هشتم نوارهای قلب جدیدی اضافه شده‌اند و بقیه‌ متن هم بازنگری شده است.
اطلس الکتروکاردیوگرافی بیش از ربع قرن است که به عنوان یک کتاب کلاسیک جای خود را درآموزش پزشکی ایران باز کرده است و نسل‌های متعددی از پزشکان با خواندن این کتاب به رموز و ظرایف تفسیر نوار قلب پی برده‌اند.


کتاب های مرتبط: