دارودرمانی بیماری های تنفسی (ویرایش دوم)

دارودرمانی بیماری های تنفسی (ویرایش دوم)


نویسنده: دکتر حسین خلیلی، دکتر امید آرسته

ویرایش: 2

بها: 300,000 ریال

بها با تخفیف: 270,000 ریال

موضوع: پزشکی علوم پایه - داروسازی

تاریخ چاپ: 1396

شابک: 9786002006394

تعداد صفحه: 304 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

شناخت عوامل زمینه‌ساز، فیزیوپاتولوژی، اقدامات تشخیصی و مداخلات درمانی در مدیریت بیماری‌های تنفسی نقش برجسته‌ای دارد. در قسمت اول این کتاب به مرور داروهای مورد استفاده در بیماری‌های تنفسی پرداخته شده است. دسته‌بندی و مقایسه داروها ازنظر اثربخشی، ایمنی و نکات تجویز از مشخصات این قسمت از کتاب می‌باشد. دربخش‌های بعدی کتاب به فارماکوتراپی بیماری‌های شایع تنفسی ازجمله آسم، COPD، رینیت آلرژیک، بیماری‌های شغلی ریوی، عفونت‌های تنفسی و بدخیمی‌های ریه براساس آخرین راهنماهای درمانی پرداخته شده است. مشخصه شاخص این قسمت ازکتاب، درمان قدم به قدم درقالب معرفی بیمار می‌باشد.


کتاب های مرتبط: