ايمونولوژي سلولي و مولکولي ابوالعباس ويرايش نهم

ايمونولوژي سلولي و مولکولي ابوالعباس ويرايش نهم


نویسنده: عباس، ليخت‌‏من، پيلاي

مترجم: دکتر عبدالحسين کيهاني ، دکتر محمدمهدي محمدي، دکتر سیدمنصور گتمیری، دکتر سمیه کریمی، دکتر الهام فخار‌زاده، حسین کرم‌سیما

ویرایش: 9

بها: 575,000 ریال

موضوع: پزشکی علوم پایه - ایمنی‌شناسی

تاریخ چاپ: 1396

شابک: 9786002006660

تعداد صفحه: 808 - وزیری - گالینگورکتاب های مرتبط: