اختلال فشار روانی پس از سانحه (PTSD)

اختلال فشار روانی پس از سانحه (PTSD)

تشخیص و ارزیابی براساس DSM-5 درمان شناختی رفتاری 12 جلسه‌ای


نویسنده: دکتر فاطمه زرگر

بها: 150,000 ریال

بها با تخفیف: 135,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - رفتاردرمانی شناختی

تاریخ چاپ: 1396

شابک: 9786002006004

تعداد صفحه: 96 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

اختلال فشار روانی پس از حادثه یکی از آسیب‌زاترین اختلالات روانی است که می‌تواند هم‌زمان سایر اختلالات روانی را دامن بزند. در کنار درمان دارویی این اختلال، لزوم درمان‌های روان‌شناختی به نحو چشمگیری مدنظر است.
تغییرات ویرایش پنجم DSM در راستای ارتقای به‌کارگیری درمان‌های روان‌شناختی پیش رفته است و به نقش هیجان‌ها و افکار ناکارآمد همراه با این اختلال تأکید کرده است. کتاب حاضر به انواع درمان‌های شناختی- رفتاری این اختلال اشاره نموده و با استفاده از درمان شناختی کلاسیک در قالب یک گزارش موردی به شرح جلسه‌به‌جلسه درمان این اختلال پرداخته است.


کتاب های مرتبط: