راهنمای جامع سلامت زنان

راهنمای جامع سلامت زنان


مترجم: دکتر منصوره نیکوگفتار با همکاری: فهمیمه خواجه‌زاده

بها: 195,000 ریال

موضوع: خودیاری و آموزش همگانی - مجموعۀ رو در رو با پزشک

تاریخ چاپ: 1396

شابک: 9786002006295

تعداد صفحه: 272 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

كتاب حاضر، راهنمايي عملي و كاربردي در حوزۀ سلامت زنان و سبك زندگي سالم است كه با زباني ساده و جذاب و رويكردي سازمان‌يافته و علمي و ارائه شرح‌حال‌هاي واقعي در ابتداي هر فصل به موضوع سلامت زنان در سه سطح پيشگيري، درمان و توانبخشي پرداخته است. 
بخش اول كتاب شامل تمام بيماري‌هاي مهمي است كه زنان در طول عمر خود ممكن است به آن دچار شوند مثل بيماري قلبي، ديابت نوع دو، بيماري‌هاي خوني و نظاير آن. بخش دوم كتاب انواع مراقبت‌ها مانند سلامت روان، تغذيه، تناسب اندام و نظاير آن را به تفصيل مورد‌بحث قرار داده است. بخش سوم شامل آنچه زنان در سن باروري بايد بدانند كه در برگيرنده موضوعاتي نظير سلامت اندام‌هاي تناسلي، بارداري و شيردهي است و بخش چهارم آنچه زنان سالمند بايد بدانند كه به موضوع سالمندي سالم و درد اختصاص يافته است. باشد كه خوانندگان عزيز در نهايت صحت و سلامت به مطالعه اين كتاب بپردازند و با آگاهي از انواع مخاطرات و بيماري‌ها، ابتكار عمل را به دست گيرند و پيشگيري را مقدم بر درمان سازند.


کتاب های مرتبط: