کليات چشم پزشکي ووگان - ازبری 2018

کليات چشم پزشکي ووگان - ازبری 2018


نویسنده: پل ريوردان اوا، جیمز جی آگسبرگر

مترجم: دکتر الهام فخارزاده نائینی، دکتر مینا فتحی کازرونی، دکتر صدیقه حسنی

زیرنظر: دکتر علیرضا کشتکار جعفری

ویرایش: 19

بها: 600,000 ریال

موضوع: پزشکی بالینی - چشم‌پزشکی

تاریخ چاپ: 1397

شابک: 9786002007124

تعداد صفحه: 568 - وزیری - گالینگور