فارماكولوژي پايه و باليني کاتزونگ 2018 (جلد1)

فارماكولوژي پايه و باليني کاتزونگ 2018 (جلد1)


نویسنده: برترام کاتزونگ

مترجم: دکتر خسرو سبحانيان، دکتر الهام فخارزاده، دکتر مینا فتحی کازرونی، دکتر صدیقه حسنی

زیرنظر: دکتر بیژن جهانگیری

ویرایش: 14

بها: 550,000 ریال

موضوع: پزشکی علوم پایه - داروسازی

تاریخ چاپ: 1397

شابک: 97860020018327162

تعداد صفحه: 768 - وزیری - گالینگورکتاب های مرتبط: