فنون روان‌پویشی

فنون روان‌پویشی

پرداختن به هیجان در رابطۀ درمانی


نویسنده: کارن مارودا

مترجم: میثم بازانی، مجتبی تاشکه

با مقدمه: دکتر مهرداد افتخار

بها: 330,000 ریال

بها با تخفیف: 297,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - روان‏‌درمانی تحلیلی

تاریخ چاپ: 1397

شابک: 9786002005953

تعداد صفحه: 304 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

کتاب حاضر با فراهم آوردن رهنمودهای بالینی و کاربردی به درمانگران کمک می‌کند تا پیچیدگی‏های مربوط به تعامل هیجانی با مراجعان را مدیریت کنند. درمانگر خبره، کارن مارودا با کاویدن نقش تجارب هیجانی درمانگران و مراجعان در فرایند درمان، بُعد مهمی را به ادبیات روان‌پویشی افزوده است. این کتاب چگونگی دستیابی به هماهنگی بیشتر با تجربۀ شخصی مراجع را به بحث می‏گذارد؛ خودافشایی و بازخوردهای مستقیمی فراهم می‏کند که در راستای حصول اهداف درمان هستند و شیوۀ مدیریت احساسات و تعارض‌های موجود در رابطه را تشریح می‌کند. فنون خاص همراه با ارائۀ مثال‌های روشنگر تببین می‌شوند. مارودا در این راهنمای آموزنده شیوه‌های سودمند و غیرسودمند جهت پرداختن به هیجان‌ها را به خوبی از هم متمایز می‌کند. کتاب پیش‌رو منبع ارزشمندی از تجارب بالینی و بینش خردمندانۀ این روان‏تحلیلگر باتجربه است که با وجود عمق محتوا به شکل کاملاً کاربردی به رشتۀ تحریر درآمده است.


کتاب های مرتبط: