مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت

مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت


نویسنده: دکتر گلن اُ گابارد

مترجم: دکتر سامان توکلی

ویرایش: 3

بها: 380,000 ریال

بها با تخفیف: 342,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - روان‏‌درمانی تحلیلی

تاریخ چاپ: 1397

شابک: 9786002006967

تعداد صفحه: 320 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

کتاب «مبانی روان‌درمانی روان‌پویشی درازمدت» مروری است جامع، روشن و شفاف بر مبانی نظری، تکنیک‌های اصلی، و کاربردهای عملیِ این شیوۀ اساسیِ روان‌درمانی. این کتاب، با تعاریف واضحی که از مفاهیم و روش‌ها به دست می‌دهد، و ‌نیز با نمونه‌های عملی که از کاربرد آن‌ها در موقعیت‌های بالینی گوناگون ارائه می‌کند، راه‌نمایی روزآمد، بسیار جالب و مفید برای فراگیران روان‌درمانی است. کتاب گابارد، با مروری روزآمد بر پژوهش‌های تجربی در زمینۀ کارآمدی این نوع درمان، و دانش در حال شکل‌گیری در زمینۀ دستگاه‌های عصب‌زیست‌شناختیِ دخیل در فعال شدنِ تعارض‌ها، روان‌درمانی روان‌پویشی را در زمرۀ پیش‌رفت‌های درمانی معاصر برای اختلالات روانی قرار می‌دهد.
دکتر اتو‌ ف. کرنبرگ
مدیر انستیتوی اختلالات شخصیت در کالج پزشکی ویل کورنل
استاد روان‌پزشکی در کالج پزشکی ویل کورنل


کتاب های مرتبط: