درس‌نامۀ خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (جلد اول)

درس‌نامۀ خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی (جلد اول)

کاربست‌های بالینی


نویسنده: پیروز شعله‌ور، لیندا د. شوویری

مترجم: عباس موزیری، فاطمه نادری

بها: 550,000 ریال

بها با تخفیف: 495,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - خانواده درمانی، زوج درمانی

تاریخ چاپ: 1397

شابک: 9786002006974

تعداد صفحه: 432 - وزیری - گالینگوردرباره کتاب:

خانواده‌درمانی در سال‌های اخیر از رویکردهای نظری گوناگون و ازهم گسیخته به حوزۀ بالغی متشکل از مکتب‌های نظری مختلف و مفاهیم طبقه‌بندی‌شدۀ منسجم تبدیل شده است. «درس‌نامۀ خانواده‏‌درمانی و زوج‌درمانی: کاربست بالینی»  ویراستۀ دکتر شعله‌ور است که هنرمندانه نظریه‌ها و فنون مکتب‌های مختلف را در کنارِ کاربست‌های بالینی خاص هر یک از آنها در یک منبع جامع ارائه کرده است. 
کتاب هفت بخش دارد از خانواده‌درمانی: نظریه و فنون، سنجش خانواده، خانواده‏درمانی با کودکان و نوجوانان، و زوج‌درمانی، گرفته تا خانواده‌درمانی با اختلالات و پژوهش در خانواده‌درمانی و زوج‌درمانی. هر بخش با مقدمۀ مروری آغاز می‌شود که سنگِ بنای کاربست‌های بالینی است.


کتاب های مرتبط: