کودکان خردسال و والدین آنها

کودکان خردسال و والدین آنها

دیدگاه‌هایی برگرفته از مشاهدۀ روانکاوانۀ شیرخوار


نویسنده: گرتراود دیم- ویله

مترجم: دکتر آناهیتا گنجوی

با مقدمه: مؤلف بر ترجمۀ فارسی و دکتر سیامک موحدی

بها: 470,000 ریال

بها با تخفیف: 423,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - روان‏‌درمانی تحلیلی

موضوع مرتبط: روان‌شناسی - روان‏‌شناسی رشد و کودک

تاریخ چاپ: 1397

شابک: 9786002008022

تعداد صفحه: 360 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

این کتاب از دیدگاهی روانکاوانه تحول رابطة والد-کودک را در طول سه سال نخست زندگی توصیف می‌کند. درک الگوهای آغازین تجربه کردن از دیدگاه روانکاوی به نحوی استادانه و از طریق رویدادهای زندگی روزمره توسط نویسنده به تصویر کشیده شده است. کتاب برای آن دسته از خوانندگانی که به دنبال توصیفی مقدماتی از نظریه‌های متفاوت روانکاوی در ارتباط با سال‌های نخست زندگی هستند، راهنمایی جامع است. تجارب دیم- ویله به‌عنوان یک روانکاو، استاد تعلیم و تربیت، و به‌عنوان یک مادر و مادربزرگ بر غنای کتاب افزوده است.  


کتاب های مرتبط: