مشاورۀ گروهی با افراد کم‌توان

مشاورۀ گروهی با افراد کم‌توان


نویسنده: شری باومن، لیندا شاو

مترجم: مسلم آرین، یونس دوستیان، فرزانه باغجری

با مقدمه: دکتر سید جلال یونسی

بها: 360,000 ریال

بها با تخفیف: 324,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - گروه‏‌درمانی

موضوع مرتبط: روان‌درمانی و مشاوره - توان‌‏بخشی روانی

تاریخ چاپ: 1397

شابک: 9786002008046

تعداد صفحه: 321 - رقعی - شمیزدرباره کتاب:

کتاب حاضر که حول محور کار گروهی با افراد کم‌توان می‌گردد، از سه بخش تشکیل شده است: بخش اول شامل فصل‌هایی است که حاوی اطلاعات کلی دربارۀ گروه‌های متمرکز بر کم‌توانی است؛ در این بخش مسائلی همچون دغدغه‌های اجتماعی دربارۀ روابط، گروه‌های مبتنی بر تکنولوژی، مباحث مرتبط با گوناگونی یا تنوع، ملاحظات اخلاقی و عرف عمومی، و مسائل مربوط به ترکیب گروه‌ها مطرح می‌شود.
بخش دوم بر کارِ گروهی با جمعیت‌های خاص متمرکز است. هر فصل این بخش طوری تدوین شده است تا تسهیلگران گروهی، دستورالعمل هدایت گروه‌های دارای عضو کم‌توان را در دست داشته باشند. فصول این بخش به کم‌توانی‌های حسی، رفتاری، هیجانی، شناختی، جسمی، بیماری‌های مزمن و کم‌توانی‌هایی شامل ایدز می‌پردازد؛ هر فصل بحث جامع و متمرکزی را جهت ارائه اطلاعات مورد نیاز مشاوران افراد دارای کم‌توانی‌های مذکور در گروه‌هایشان اختصاص می‌دهد.
بخش سوم اطلاعات ارائه ‌شده در فصول قبل را خلاصه و ادغام می‌کند و منابع تکمیلی مفیدی را معرفی می‌کند. خوانندگان در این بخش به فهرستی از کتاب‌ها، رسانه‌ها و سازمان‌هایی که حاوی خدمات و اطلاعات لازم برای افراد کم‌توان‌اند دسترسی دارند. 


کتاب های مرتبط: