رویکرد طرحواره‌درمانی هیجانی

رویکرد طرحواره‌درمانی هیجانی


نویسنده: رابرت لیهی

مترجم: حسین زیرک، راحله آزادی

با مقدمه: دکتر لیهی بر ترجمۀ فارسی

بها: 490,000 ریال

بها با تخفیف: 441,000 ریال

موضوع: روان‌درمانی و مشاوره - طرحواره درمانی

تاریخ چاپ: 1397

شابک: 9786002006868

تعداد صفحه: 456 - وزیری - شمیزدرباره کتاب:

"این کتاب پراهمیّت نشان می‌دهد که نظریه‌های مربوط به هیجان، راهبردهای تنظیم هیجان و فرایندهای فراهیجانی فرد، چطور می‌تواند بهزیستی و تجارب وی را تحت‌تأثیر قرار دهد. این اثر لیهی بسیار بنیادین است، چون ایده‌ها و تجربۀ بالینی او حوزه‌های هوش هیجانی، شناخت، خود-نظم‌بخشی و کاربست درمان‌های روان‌شناختی را به یکدیگر گره می‌زند. ایده‌های مطرح‌شده در این کتاب، برای بالینگران متعلّق به تمامی رویکردها بسیار ارزشمند خواهد بود."
دکتر آدرین ولز
دانشکدۀ علوم روان‌شناختی، دانشگاه منچستر، انگلستان     
    
"لیهی نسخه‌ای از شناخت‌درمانی را ارائه می‌دهد که از هر جهت دربرگیرندۀ هیجان است و با ظرافت و سنجیده‌کاری، به آن می‌پردازد. این نسخه، با شناخت‌درمانی سنّتی‌ای که می‌شناسیم فرق دارد. این کتاب برای من بسیار آموزنده بود و اطمینان دارم که حتّی خوانندگان غیرشناخت‌درمانگر نیز بعد از خواندن آن با من هم‌عقیده خواهند بود."    
دکتر پل واکتل
دانشکدۀ مدیریت شهری و جهانی کالین پاول، دانشگاه نیویورک            


کتاب های مرتبط: