دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار

دارودرمانی رویکرد معرفی بیمار


نویسنده: گروه نویسندگان سرپرست گروه: دکتر حسین خلیلی

بها: 950,000 ریال

بها با تخفیف: 855,000 ریال

موضوع: پزشکی علوم پایه - داروسازی

تاریخ چاپ: 1397

شابک: 9786002008398

تعداد صفحه: 784 - وزیری - گالینگوردرباره کتاب:

اغلب همکاران نکات مهم آموزشی و کاربردی را از جلسات گزارش صبحگاهی و معرفی بیمار به خاطر دارند. این مجموعه با الگو گرفتن از این تجربیات آماده و سعی شده است مباحث مهم دارودرمانی در قالب معرفی بیمار ارائه شود. برای معرفی هر بیمار ساختار استاندارد رعایت شده است. شکایت اصلی بیمار در هنگام مراجعه، شرح حال، معاینة فیزیکی، یافته‌های پاراکلینیک و تشخیص بخش اول معرفی هر بیمار است. بخش دوم به رویکرد درمانی اختصاص دارد. بخش درمان از جدیدترین راهنماهای موجود اقتباس شده است. معیارهای انتخاب درمان، ارزیابی پاسخ به درمان، پایش درمان و آموزش بیمار در این بخش گنجانده شده است.


کتاب های مرتبط: