اصول طب داخلی هاریسون: هماتولوژی 2018

اصول طب داخلی هاریسون: هماتولوژی 2018

به ضمیمۀ اطلس هماتولوژی


نویسنده: جیمسون، فوسی، کاسپر، هوسر، لونگو، لوسکالزو

مترجم: دکتر سیامک ملکی

زیرنظر: دکتر بابک بهار

ویرایش: 20

بها: 850,000 ریال

بها با تخفیف: 765,000 ریال

موضوع: پزشکی بالینی - اصول طب داخلی هاریسون

تاریخ چاپ: 1398

شابک: 9786002008602

تعداد صفحه: 440 - وزیری - شمیزکتاب های مرتبط: